Registrer deg

Har du allerede en konto? Vennligst logg inn.

Det er frivillig å delta

 • Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn.
 • Alle dine personopplysninger og informasjonsbidrag vil da bli slettet.
 • Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller velger å trekke deg.

Ditt personvern — hvordan vi oppbevarer, bruker og sletter dine opplysninger

 • Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Oppbevaring vil skje i lagringstjenester internt til NTNU og med adgangskontroll administrert på NTNU og begrenset til prosjektdeltakere.
 • Vi vil bare identifisere dine bidrag internt med en epostadresse. Denne koplingen vil bli brutt etter prosjektslutt, planlagt til slutten av 2025. Alle opptak vil bli slettet ved prosjektslutt.
 • Informasjonsinnhold og sitater vil anonymiseres om ikke samtykke til sitering er gitt. Vi ønsker i størst mulig grad å offentliggjøre krav og resultater for å sikre at videre utvikling av beslutningsstøtte for BUP blir nyttig og kunnskapsbasert.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i og rett til kopi hvilke personopplysninger som er registrert om deg
 • å få rettet eller slettet personopplysninger om deg, og
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet IDDEAS’ innsamling av brukerkrav og brukertesting, og har fått anledning til å still spørsmål. Jeg samtykker til:

 • Å delta i prosjektet, og at informasjonen jeg avgir og opptak lagres elektronisk.
 • At mine personopplysninger lagres og brukes fram til prosjektslutt.
 • At hvis det er aktuelt, kan jeg siteres eller identifiseres som deltaker.
 • At mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, hvis det er aktuelt å videreføre prosjektet.